Trang Chủ Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Sử Dụng & Xóa Dữ Liệu Người Dùng

Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Sử Dụng & Xóa Dữ Liệu Người Dùng

1. Nguyên Tắc Chung

Thành Viên Tham Gia Giao Dịch Trên ShopBachKim.Com Tự Do Mua Bán Tài Khoản Game, Lựa Chọn Thanh Toán Theo Các Hình Thức Trên ShopBachKim.Com.

2. Thu Thập Và Sử Dụng Thông Tin

Hiện Tại ShopBachKim.Com Liên Kết Tài Khoản Với Facebook Nên Việc Bạn Tạo Tài Khoản Bạn Sẽ Nhận Được Yêu Cầu Cho Phép Liên Kết Tài Khoản Facebook Của Bạn Với ShopBachKim.Com Hay Không. Khi Đó ShopBachKim.Com Sẽ Ghi Nhận Thông Tin Tài Khoản Facebook Của Bạn Và Một Số Thông Tin Công Khi Tạm Thời.

Đối Với Trường Hợp Tạo Tài Khoản Trực Tiếp Trên ShopBachKim.Com Có Cơ Chế Bảo Mật Khi Thông Tin Đã Tồn Tại Trên Hệ Thống Bạn Sẽ Không Thể Tạo Được Tài Khoản Nào Giống Với Thông Tin Tài Khoản Đã Tồn Tại. Khi Tạo Bạn Bắt Buộc Phải Cung Cấp Các Thông Tin Cho Chúng Tôi:

Thông Tin Tài Khoản, Mật Khẩu, IP (IP: Internet Protocol Là Một Giao Thức Hướng Dữ Liệu Được Sử Dụng Bởi Các Máy Chủ Nguồn Và Đích Để Truyền Dữ Liệu Trong Một Liên Mạng Chuyển Mạch Gói. Dữ Liệu Trong Một Liên Mạng IP Được Gửi Theo Các Khối Gọi Là Các Gói.)

Thông Tin Thu Thập Được Thông Qua Quá Trình Sử Dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi. Thông Qua Google Analytics, Một Dịch Vụ Phân Tích Dữ Liệu Được Cung Cấp Bởi Google, Inc. (Sau Đây Sẽ Gọi Tắt Là "Gooogle") Chúng Tôi Sẽ Thu Thập Được Thông Tin Địa Chỉ IP, Độ Tuổi Giới Tính, Sở Thích Và Số Lần Tương Tác Với Số Lần Xuất Hiện Quảng Cáo, Bài Viết Và Thời Gian Của Quý Khách Hàng Trên ShopBachKim.Com. Google Analytics Dùng Cookie - Là Những Tập Tin Văn Bản Đặt Trong Máy Tính Để Giúp Trang Phân Tích Người Dùng Như Thế Nào, Thông Tin Được Tổng Hợp Từ Cookie Sẽ Được Truyền Tới Và Lưu Bởi Google Trên Máy Chủ Tại Hoa Kỳ. Google Sẽ Dùng Thônng Tin Này Để Đánh Giá Cách Dùng Trang Của Quý Khách Hàng, Lập Báo Cáo Về Các Hoạt Động Trên Hệ Thống Cho Các Nhà Khai Thác Trang Và Cung Cấp Dịch Vụ Liên Quan Đến Các Hoạt Động Internet Và Các Dùng Internet Google Cũng Có Thể Chuyển Giao Thông Tin Cho Bên Thức Ba Theo Yêu Cầu Của Pháp Luật Hoặc Các Bên Thứ Ba Xử Lý Thông Tin Trên Danh Nghĩa Của Google. Google Sẽ Không Kết Hợp Địa Chỉ IP Của Quý Khách Hàng Với Bất Kỳ Dữ Liệu Nào Khác Mà Google Đang Giữ. Quý Khách Có Thể Từ Chối Dùng Cookie Bằng Cách Chọn Thiết Lập Thích Hợp Trên Trình Duyệt Của Mình, Tuy Nhiên Lưu Ý Rằng Điều Này Sẽ Ngăn Quý Khách Hàng Sử Dụng Triệt Để Chức Năng Cảu Trang. Bằng Các Sử Dụng Trang Này, Quý Khách Đã Đồng Ý Cho Google Xử Lý Dữ Liệu Về Quý Khách THeo Các Thức Và Mực Đích Trên.

Các Thông Tin Cá Nhân bạn Cung Cấp Ngoài Việc Hỗ Trợ Và Đảm Bảo Chức Năng Hoạt Động Đúng Thì Còn Giải Quyết Các Vấn Đề Tranh Chấp, Khiếu Nại, Gian Lận. ShopBachKim.Com Không Chịu Trách Nghiệm Cũng Như Giải Quyết Khiếu Nại Khi Bạn Cung Cấp Thông Tin Sai Lệch Thiếu Chính Xác.

3. Thay Đổi Thông Tin

Bạn Chỉ Có 1 UID Duy Nhât. UID Này Không Thể Thay Đổi

Bạn Là Người Duy Nhất Truy Cập Tài Khoản Trên ShopBachKim.Com Của Bạn. Khi Cập Nhật Hoặc Xóa Bỏ Hay Sử Đổi Thông Tin Trên Facebook Của Bạn Thì Thông TIn Của ShopBachKim.Com Cũng Sẽ Thay Đổi

4. Lưu Trữ Và Bảo Về Thông Tin

Sự Riêng Tư Và Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Rất Quan Trọng Đối Với Người Dung, Vì Vậy ShopBachKim.Com Sẽ Bảo Đảm Tối Đa Sử Riêng Tư Của Bạn. ShopBachKim.Com Lưu Trữ Thông Tin Của Bạn Trên Máy Chủ, Mọi Dữ Liệu Đều Được Mã Hóa Để Tránh Việc Đánh Cắp Thông Tin.

Chúng Tôi Có Biện Pháp Tích Hợp Về Kỹ Thuật Và An Ninh Để Ngăn Chặn Truy Cập Trái Phép Hoặc Trái Pháp Luạt Hoặc Mất Mát Hoặc Tiêu Hủy Hoặc Thiệt Hại Cho Thông Tin Quý Khách Hàng. Khi Thu Thập Dữ Liệu Trên Trang, Chúng Tôi Thu Thấp Chi Tiết Cá Nhân Quý Khách Hàng Trên Máy Chủ An Toàn. Chúng Tôi Sử Dụng Tường Lửa Để Bảo Về An Ninh Cho Máy Chủ. Khi Thu Thập Chi Tiết Các Thẻ Thanh Toán Điện Tử, Chúng Tôi Dùng Mã Hóa Bằng Secure Socket Layer (SSL). Chúng Tôi Không Thể Đã Bảo An Ninh 100%, SSL Sẽ Gây Khó Khăn Cho Tin Tặc (Hacker) Muốn Giải Mã Thông Tin Khách Hàng. Quý Khách Hàng Không Nên Gửi Đầy Đủ Chi Tiết Của Thẻ Tín Dụng Hay Thẻ Ghi Nợ Khí Chưa Được Mã Hóa Cho Chúng Tôi. Chúng Tôi Duy Trì Các Biện Pháp Bảo Vệ Vật Lý Và Điện Tử Trong Mỗi Liên Kết Với Thu thập, Lưu Trữ Và Tiết Lộ Thông Tin Của Quý Khách Hàng. Các Thủ Tục An Toàn Của Chúng Tôi Ngĩa Là Chúng Tôi Đôi Khi Yêu Cầu Xác Minh Danh Tính Chính Chủ Của Tài Khoản Trước Khi Để Lộ Thông Tin Cá Nhân Của Quý Khách Hàng.

Chúng Tôi Khuyến Cáo Quý Khách Rằng Quý Khách Không Nên Đư Thông Tin Chi Tiết Về Việc Thanh Toán Cho Bất Kỳ Ai, Chúng Tôi Không Chịu Trách Nghiệm Trong Việc Mất Mát Của Quý Khách Có Thể Gánh Chịu Trong Việc Trao Đổi Thông Tin Của Quý Khách Cho Người Khác.

Bạn Phải Chịu Trách Nghiệm Bảo Mật Thông Tin Tài Khoản. Không Nên Cho Bất Cứ Ai Biết Tài Khoản Mật Khẩu Trên Hệ Thống Hoặc Facebook Của Bạn. Bạn Cũng Không nên Đặt Mật Khẩu Dễ Đoán Như Số Điện Thoại, Ngày Sinh,...

ShopBachKim.Com Cam kết Không Để Lộ Thông Tin Của Bạn Cho Bên Thứ 3. ShopBachKim.Com Chỉ Cung Cấp Thông Tin Với Các Trường Hợp Bắt Buộc Khi Có Yêu Cầu Của Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền.

5. Trách Nghiệm Và Quyền Lợi

Thành Viên Tự Chịu Trách Nghiệm Bảo Mật Và Lưu Giữ Mọi Thông Tin Giao Dịch Dưới Tên Đăng Kí Và Mật Khẩu Của Quý Khách

Thành Viên Cam Kết Đồng Ý Không Sử Dụng ShopBachKim.Com Với Mục Đích Không Hợp Pháp Như Lừa Đảo, Đe Dọa, Thăm Dò Thông Tin Bất Hợp Pháp,...

Khi Có Sự Cố Bạn Phải Có Trách Nghiệm Cung Cấp Thông Tin Chính Xác. ShopBachKim.Com Có Quyền Tạm Khóa Tài Khoản Để Kiểm Tra Khi Phát Hiện Tài Khoản Có Dấu Hiệu Gian Lận, Trộm Cắp Hoặc Các Tài Khoản Khác Khiếu Nại Và Sẽ Bị Thu Hồi Tài Khoản Hoặc Bị Xóa Khỏi Hệ Thống Khi Tài Khoản Vi Phạm.

Khi Bạn Tham Gia Thành Viên ShopBachKim.Com Bạn Sẽ Được Quyền Truy Cập Mua Bán Tài Khoản Game, Theo Dõi Biến Động Số Dư, Nhật Ký Hoạt Động,...

Các Bạn Được Quyền Khiếu Nại Khi Gặp Các Sự Cố Như Nạp Tiền, Mua Tài Khoản,... ShopBachKim.Com Sẽ Xử Lý Yêu Cầu Khiếu Nại Của Bạn Trong Vòng 24 Giờ Kể Từ Lúc Gửi Khiếu Nại. Trường Hợp Thẻ Lỗi Không Nạp Được Bạn Vui Lòng Cung Cấp Cho ShopBachKim.Com Số Serial Thẻ Để Kiểm Tra Và Sẽ Được Cộng Số Dư Ngay Nếu Do Nhà Cung Cấp.

Bạn Được Bảo Vệ Tuyệt Đối Thông Tin Cá Nhân. Việc Thu Thập Và Sử Dụng Thông Tin Của Bạn Chỉ Được Sử Đồng Ý Của Bạn, Trừ Trường Hợp Có Yêu Cầu Của Cơ Quan Chức Năng Theo Quy Định Của Pháp Luật.

6. Thành Viên Cam Kết

Tôi Cam kết Chịu Trách Nghiệm Hoàn Toàn Trước Pháp Luật Về Việc Sử Dụng, Hoạt Động Kinh Doanh, Giao Dịch Trức Tiếp Dưới Tên Mình Trên ShopBachKim.Com.

Tôi Cam Kết Toàn Bộ Hoạt Động Sử Dụng, Hoạt Động Kinh Doanh, Giao Dịch Trực Tuyến Trên ShopBachKim.Com Được Thực Hiện Đúng Quy Định Pháp Luật Và Không Vi Phạm Pháp Luật Nước CHXHCN Việt Nam.

Tôi Cam Kết Toàn Bộ Thông Tin Thành Viên Trên ShopBachKim.Com Đều Là Chính Xác Và Hoàn Toàn Chịu Trách Nghiệm Về Tính Xác Thực Tôi Cung Cấp.

Tôi Cam Kết Phối Hợp Với ShopBachKim.Com Và Cơ Quan Điều Tra Trong Trường Hợp Xác Minh Dấu Hiệu Lừa Đảo Kinh Doanh Vi Phạm Pháp Luật, Vi Phạm Pháp Luật Nước CHXHCN Việt Nam.

7. Yêu Cầu Xóa Dữ Liệu

Nếu Thành Viên Muốn Xóa Dữ Liệu Của Mình Thì Vui Lòng Liên Hệ Cho Đội Ngũ Chăm Sóc Khách Hàng Ở Góc Màn Hình Phía Bên Phải, Hoặc Liên Hệ Đến Các Thông Tin:

• Fanpage: Chăm Sóc Khách Hàng

Sau Khi Nhận Được Yêu Cầu Từ Người Dùng, Chúng Tôi Sẽ Tiến Hành Kiểm Tra Xác Thực Và Tiến Hành Thực Hiện Yêu Cầu Xóa Khi Xác Minh Thành Công.

ShopBachKim.Com - Shop Game Liên Quân Uy Tín An Toàn Số 1 Việt Nam.

VỀ CHÚNG TÔI

Chúng Tôi Làm Việc Một Các Chuyên Nghiệp, Uy Tín, Nhanh Chóng Và Luôn Đặt Quyền Lợi Của Bạn Lên Hàng Đầu Với Tiêu Chí Khách Hàng Là Trên Hết Shop Chúng Tôi Sẽ Mang Đến Khách Hàng Những Trải Nghiệm Ưng Ý Nhất.

Thời Gian Làm Việc:
T2 -> T7: 08:00 - 21:00 | CN: 09:00 - 18:00
Làm Việc Kể Cả Ngày Lễ Tết.

ShopBachKim.Com - Shop Game Liên Quân Uy Tín An Toàn Số 1 Việt Nam.

HỆ THỐNG BÁN ACC TỰ ĐỘNG
ĐẢM BẢO UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG.